Nieuws


DTE-ICT RUD-Utrecht
November 2018 - December 2018: Voorbereiden data import in verband met de gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden

Als gevolg van een gemeentelijke fusie ontstaat per 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente wordt onderdeel van de provincie Utrecht. Als gevolg van deze herindeling moet er data van de "latende omgevingsdiensten" worden geconverteerd en ingelezen in de applicatie Squit XO van de RUD-Utrecht.

Inforaa heeft de importsheets gevuld en aan DTE-ICT opgeleverd zodat deze ingelezen konden worden.


ODRU
September 2018 - Oktober 2018: Inforaa biedt ondersteuning bij het realiseren van de Squit XO - OLO Digikoppeling

Inforaa helpt de ODRU bij het realiseren van de Squit XO - OLO Digikoppeling.
Duoplus
September 2018 - Oktober 2018: Het uitvoeren van een documenten export uit 2 SquitXO omgevingen

Inforaa heeft voor Duoplus (Uitvoeringsorganisatie gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) een documenten export uit twee Squit XO omgevingen uitgevoerd.

Circa 66.000 documenten zijn zaak/locatiedossier-gericht weggeschreven in specieke mappen waarna de "technische" bestandsnaam is gecorrigeerd naar de naam zoals het document in Squit XO wordt weergegeven.
Hierdoor kan Duoplus de servers binnenkort uitschakelen en blijven alle documenten terugvindbaar, herkenbaar en beschikbaar.


Gemeente Haarlem
April 2017 - September 2018: Functioneel beheerder Squit XO

De gemeente Haarlem besteedt het beheer van SquitXO uit aan DTE-ICT (NJA). Dankzij de samenwerking met NJA biedt Inforaa ondersteuning aan DTE-ICT zodat voldaan wordt aan de behoefte van de gemeente Haarlem.

Werkzaamheden:
- Dagelijks beheer Squit XO / gebruikersvragen;
- Ontwikkelen en implementeren van de nieuwe huisstijl;
- Beheer van de (brief)sjablonen;
- Inrichten legesverordeningen;
- Begeleiden en uitvoeren van een documentverhuizing (150.000 + documenten) naar een nieuwe bestandslocatie;
- Verzorgen SQL rapportages.


De BUCH
November 2016 - Maart 2017: Projectmedewerker Squit XO - Ambtelijke fusie BUCH gemeenten

De ambtelijke fusie tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) betekent ook een samenvoeging van zaaktypen en werkprocessen in SquitXO. BUCH heeft MMBI gevraagd Squit XO hierop voor te bereiden en in te richten. Inforaa heeft hier - als onderdeel van het NJA projectteam - aan bijgedragen.

Werkzaamheden:
- Inrichten handhavingzaaktypen en werkprocessen;
- Inrichten briefsjablonen;
- Inrichten legesverordeningen.


NotJustAnybody
September 2016 - heden: Inforaa neemt deel aan het samenwerkingsverband "Not Just Anybody"

Inforaa neemt deel aan het samenwerkingsverband Not Just Anybody (NJA).

Deze samenwerking bestaat uit een ervaren team van applicatiekenners en informatieadviseurs, gespecialiseerd in applicaties voor vergunningen, toezicht en handhaving. Iedereen brengt kennis en ervaring mee die eerder is opgedaan bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten.
Omdat wij geloven in transparantie en samenwerking hebben wij de krachten gebundeld.

Wij zetten graag onze gezamenlijke kennis en ervaring in om uw vraag snel in een concreet antwoord om te zetten.